EntityFramework Core ilişkili verilerin yüklenmesi (Eager Loading)

EntityFramework Core navigation property ler üzerinden modelinizin ilişkili olduğu varlıkları da yüklemenizi sağlar. Bu işlemi yapmak üzere tasarlanmış 3 temel ORM kalıbı bulunur. • Eager Loading : ilişkili verinin ilk sorgunun bir parçası olarak yüklenmesi • Explicit Loading : ilişkili veri daha sonra veri tabanından expilicty (açıkça) yüklenmesi • Lazy Loading : Siz navigation property’e […]

.NET ve Blazor ile tarayıcı tabanlı web uygulamaları

Birkaç gün önce Daniel Roth .NET Web Development and Tools Blog blogunda yeni bir deneysel projeyi duyurdu. ASP .NET ekibi bu projeyi Blazor olarak isimlendiriyor. Blazor Nedir? Browser + Razor = Blazor! Bloglarında çok güzel bir ifade ile özetlemişler. Ben de sizlere aynen aktarmak istedim. Blazor, HTML ve CSS gibi mevcut web teknolojilerini temel alıyor. Fakat web […]